۱۹ استان با بارندگی «صفر» در مهرماه

در بین ۳۱ استان کشور، ۱۹ استان در مهرماه سال جاری حتی یک قطره باران نیز نداشته‌اند.

بررسی آمار بارش‌های کشور که توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه شده، نشان می‌دهد در ماه نخست سال آبی جاری (مهرماه) میزان بارش‌های کشور به ۲.۱ میلیمتر رسید.
مقایسه میزان بارش‌ها در مهرماه سال جاری، با میزان بارش‌ها در مهرماه سال گذشته، حکایت از کاهش ۶۱ درصدی بارش‌ها و در مقایسه با متوسط آمار درازمدت بارش‌ها، حکایت از کاهش ۷۱ درصدی بارش‌های کشور دارد.

در این میان، تمامی استان‌های کشور بارش‌هایی به مراتب پایین تر از بارش‌های متوسط بلندمدت دارند و این شرایط درحالی بغرنج‌تر می شود که مقایسه آمار بارش‌ های سال آبی جاری با سال آبی گذشته که خود سالی خشک بوده، نشان از تشدید خشکسالی در پاییز امسال دارد.

از مجموع ۳۱ استان کشور، بارش‌ها در ۱۹ استان «صفر» بوده و در این استان‌ها هیچ بارشی در نخستین ماه پاییز ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *