روز گذشته انتشار سندی منسوب به سازمان برنامه و بودجه در مورد احتمال رسیدن قیمت دلار به ۲۸۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۶ حاشیه‌ساز شد.

سیاوش غیبی‌پور یکی از اقتصاددانان کشور در گفتگو با بس مارک در مورد این احتمال توضیح می‌دهد.