وزیر اقتصاد اخیرا با حمایت از افزایش پایه‌های مالیاتی گفت: در تلاشیم به زودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم. این صحبت‌ها در کنار اظهاراتی که اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شنیده شد، نشان می‌دهد که عزم دولت برای ایجاد یک تحول در نظام مالیاتی کشور جدیست.