افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از ماه آینده

نگرانی تازه بازنشستگان؛ حقوق فروردین افزایش نیافت

 بازنشستگان تامین اجتماعی از بروزرسانی نشدن فیش مستمری فروردین ماه خود خبر دادند. گروهی از بازنشستگان…

حقوق بازنشستگان دولت در صف تأمین اعتبار

حقوق اسفند ماه بازنشستگانی که تا ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دریافتی دارند، به طور…