آغاز ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از پس‌فردا

ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق‌ بازنشستگی کشوری برای سال آینده، از روز شنبه،…

پرداخت وام جدید به بازنشستگان کشوری

مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: هفتمین نوبت وام ضروری ۱۵میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه…

حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری افزایش یافت

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت:…