راز افزایش آمار سزارین در برخی استان‌ها

 مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، در خصوص علت افزایش آمار سزارین در برخی از استان…

سزارین چه تاثیرات منفی برای مادران دارد؟

 یافته های تحقیقات جدید در اسکاتلند نشان می دهد که افزایش خطر ابتلا به بیماری یا…

افزایش ۱۰ برابری تعداد سزارین در سه بیمارستان تهران به خاطر تاریخ تولد رُند!

هشدار وزارت بهداشت نسبت به عوارض سزارین‌های تقویمی

معاون درمان وزارت بهداشت ضمن هشدار در خصوص انجام سزارین همزمان با تاریخ تقویمی خاص گفت:طبق…