تصمیم گیری بزرگ در AFC

رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کرد.کمیته اجرایی کنفدراسیون…