در حالی افزایش صادرات خودرو یکی از برنامه های اصلی وزارت صمت در دولت سیزدهم اعلام شده است که سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات خودروهای ایرانی را ممنوع کرده است. به این بهانه نگاهی می‌کنیم به آمار صادرات خودروسازها.