یک کارشناس فنی خودرو، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی، روش بستن زنجیر چرخ خودرو را آموزش داده است.در فیلم ، با نحوه بستن زنجیر چرخ خودرو، آشنا می‌شوید.