نگاهی کوتاه به کیا Ceed مدل ۲۰۲۲؛ در این مدل که یک فیس لیفت محسوب می‌شود شاهد تغییراتی از قبیل گرافیک چراغ‌های جدید، چراغ راهنماهای متحرک و نمایشگر جدید و پیشرفته‌تر هستیم.