برای استفاده بهتر از تایر خودرو باید به نکاتی توجه کرد که باعث افزایش کارایی و البته طول عمر آن خواهد شد.

می دانیم که برای تعویض تایرهای فرسوده با تایرهای نو باید هزینه زیادی متقبل شد و در صورتی که سالی ۲ مرتبه اقدام به تعویض تایرها کنیم مساله آزاردهنده خواهد بود. اما می توانیم با رعایت چند نکته ساده عمر تایرها را افزایش بدهیم.

تنظیم مستمر باد
مقدار حداکثر بار و یا سرنشین خودرو برروی بدنه تایر حک می شود، در تایرهای سواری میتوان حدود ۲psi از مقدار باد ماکزیمم کم کرد.

برای اتوبوس ها تاکسی ها و خودروهای عمومی باید باد ماکزیمم را تنظیم کرد.

هیچگاه به چشمان خود برای کنترل باد اطمینان نکنید. باد تایر را هنگام خنک بودن تایر کنترل کنید.

توجه به میزان باد تایر
پرباد بودن تایرها باعث سخت شدن دیواره های تایر شده و پستی و بلندی های سطح جاده باعث ارتعاشات و تکان های خودرو خواهد شد.

افزایش احتمال ترکیدن تایر در نتیجه برخورد با مانع و باعث مدور شدن قسمت وسط تایر و در نتیجه سایش این ناحیه می شود.

از طرفی کم باد بودن تایر نیزموجب می شود سطح تماس با جاده زیاد شده و این امر باعث ایجاد اصطکاک بیشتر تایر با جاده می شود. تایر بیشتر گرم می شود به طوریکه در موارد حاد باعث دو پوستی آن نیز می گردد  و علاوه بر افزایش میزان صوخت خودروخودرو سایش تایر مخصوصا در شانه ها بیشتر می شود.

چک کردن فرسودگی
شاخص فرسایش تایرها را ماهانه چک کنید. تمام تایرها دارای شاخص هایی در بین آج ها هستند. بیشتر اوقات این شاخص ها در جایی قرار گرفته اند که آج با لبه تایر تلاقی پیدا می کند. اگر شاخص فرسایش بلندتر از آج است، تایر را عوض کنید تا از پنچری یا ترکیدگی آن جلوگیری کنید.

تایرها را همیشه بالانس نگه دارید. اکثر مراکز خدمات خودرو و تمامی آپاراتی ها تجهیزات مخصوصی برای بالانس کردن تایرها دارند. هنگامی که تایرها بالانس باشد عمود بر زمین و به موازات یکدیگر قرار می گیرند تجربه رانندگی و عمرشان بیشتر می شود. با دیدن هندلینگ ضعیف، کشیده شدن دائمی خودرو به سمت راست یا چپ و گیجی فرمان می توان متوجه شد که تایرها بالانس نیستند.