رشد مصرف سوخت و ضرورت مدیریت مصرف سبب شده صاحبان خودرو با بهره گیری از راهکار‌های مختلف میزان مصرف سوخت خود را کاهش دهند.

شتاب بالای رشد مصرف سوخت به ویژه بنزین ضرورت مدیریت مصرف را بر همگان مشخص کرده تا از سوختن ثروت ملی جلوگیری به عمل آید و تولید داخلی جوابگوی نیاز باشد. بررسی آمار مصرف بنزین نشان می‌دهد سالانه ۸ تا ۹ درصد به میزان مصرف بنزین افزوده می‌شود که این روند باعث شده مصرف طی هر ۱۰ سال ۲ برابر شود.

بر این اساس راهکارهای برای کاهش مصرف سوخت مدنظر قرار می گیرد که تنظیم موتور به موقع و تعمیر و نگهداری خودرو از جمله این راهکارها است.

تعویض به موقع فیلتر هوا و استفاده از فیلتر هوای استاندارد، استفاده از سوخت متناسب با سطح تکنولوژی و نیاز خودرو، سرعت مناسب و شیوه صحیح رانندگی و رانندگی با دنده مناسب از جمله راهکارهایی است که مصرف سوخت را کاهش می دهد.

همچنین رانندگی با دنده مناسب و پیش بینی موقعیت‌ها و شرایط در حین رانندگی و خودداری از شتاب غیر ضروری نیز از دیگر مواردی است که باید با هدف کاهش مصرف سوخت مدنظر قرار گیرد.

پرهیز از توقف‌های بی مورد، تعویض به موقع روغن موتور، تنظیم باد لاستیک ها و اجتناب از حمل بار اضافی نیز از دیگر اقداماتی است که می تواند به شما در این مسیر کمک کند.