استپر موتور قطعه‌ای است که به طور کلی وظیفه آن روشن نگاه داشتن موتور خودرو در دور پایین است مانند وقتی که خودرو در حالت خلاص کار می‌کند.

خرابی استپر موتور دارای نشانه‌های متعددی است که می‌توان از این طریق به خرابی آن پی برد:

۱. وقتی موتور گرم می‌شود دور موتور بالا می‌رود حتی تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه هم می‌رسد.

۲. نوسان دور موتور در حین درجا کار کردن که معمولا با لرزش همراه است.

۳. کاهش شتاب خودرو در حالت گاز دادن.

۴. خاموش شدن خودرو با رها کردن پدال گاز.

۵. گیر کردن گاز و گاز نخوردن خودرو.

۶. بد روشن شدن خودرو در هوای سرد.