خطر کمبود گاز جدی است. با وجود آنکه جواد اوجی وزیر نفت این خطر را از همان بدو ورودش به وزارتخانه، هشدار داد و برای تامین کسری گاز مذاکره با ترکمنستان را آغاز کرد اما با همه این اقدامات به نظر می رسد بحران گاز در زمستان پابرجاست.
هادی هاشم زاده مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی سعی می‌کند امیدواری بدهد که با اضافه شدن پالایشگاه‌ها مصرف زمستان تامین خواهد شد اما تامین گاز این میادین ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش می‌شود که جوابگوی مصرف نخواهد بود.
مصرف گاز در زمستان حدود یک میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود که با تزریق حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب متان به شبکه، ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری وجود خواهد داشت.