بروزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان

هلند بیش از ۶ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه اکتبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۸۹۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۲۲ تریلیون ۹۴۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۸.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۲.۹۲ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۱۵ تریلیون و ۲۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳.۰۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۹۸ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۲۳۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: پنج تریلیون و ۴۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۰.۶۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۶.۵۷ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: سه تریلیون و ۷۳۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۷.۵۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۸.۵۱ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: سه تریلیون ۲۳۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۲۸.۵۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۴.۶۰ درصد

– فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۸۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: دو تریلیون و ۶۸۳ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۰.۷۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۲.۲۷ درصد

– کانادا

جمعیت: ۳۸ میلیون و ۲۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: یک تریلیون و ۶۹۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۱۵.۳۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۰.۵۵ درصد

– بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۵۰۰ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۴.۹۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۸.۹۲ درصد

– هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۸۰۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۱۹.۵۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۰۳ درصد

– سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۷۱۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۶۶۳ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۸.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۵۰ درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *