توضیحات رئیس اتاق بازرگانی درباره پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بود. مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی باید به نیازمندان پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.