تازه ترین گزارش بانک مرکزی از حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما حاکی از آن است که در هشت ماه امسال این رقم با ۶۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. طبق این گزارش، سال گذشته صادرکنندگان ۱۰.۷ میلیارد دلار در سامانه مذکور ارز عرضه کرده بودند. این روند، بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور را نشان می دهد.