افزایش ۲ برابری یارانه نقدی خبری بود که روز گذشته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد. خبری که تاریخ انقضای آن کمتر از ۲۴ ساعت بود.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اما امروز رسما اعلام کرد هیچ تاریخ دقیقی در خصوص افزایش یارانه نقدی اعلام نشده است.
اما رئیس جمهور در زمان رای اعتماد از هماهنگی تیم اقتصادی چه گفت؟