خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به رشد اقتصادی جهان کاهش یافت اما این صندوق اعلام کرد همچنان انتظار دارد رشد اقتصادی جهان در میان‌مدت قابل‌توجه باقی بماند. 

خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به رشد اقتصادی جهان کاهش یافت اما این صندوق اعلام کرد همچنان انتظار دارد رشد اقتصادی جهان در میان‌مدت قابل‌توجه باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز جدید خود از اقتصاد جهان اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۵.۹ درصد برسد که این ۰.۱ درصد از پیش‌بینی این صندوق در ماه جولای کمتر است.
آی‌ام‌اف تخمین خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ را همان ۴.۹ درصدی که قبلاً پیش‌بینی شده بود نگاه داشت.
در بیانیه صندوق علت کاهش رشد اقتصادی امسال مشکلات مربوط به زنجیره‌های تأمین در اقتصادهای پیشرفته و بدتر شدن دوباره بحران کرونا در اقتصادهای در حال ظهور اعلام شده است.
گیتا گوپیناس، اقتصاددان اشد آی‌ام‌اف گفت: در چشم‌انداز جدید رشد اقتصادی برخی اقتصادهای پیشرفته با کاهش قابل‌توجهی روبرو شده است.
او همچنین گفت: چشم‌انداز کشورهای در حال‌توسعه کم‌درآمد به طور قابل‌توجهی تاریک‌تر شده است که علت آن بازگشت بحران کرونا می‌باشد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال آمریکا را ۱ درصد کاهش داد و به ۶ درصد رساند و همچنین از پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان و اسپانیا ۰.۵ درصد کاست.