ضرورت اصلاح اقتصاد برق

دو گروه اصلی صنعت برق بر این نکته توافق دارند که اقتصاد نامتوازن باعث شده تا بحران سرمایه گذاری در این صنعت شکل بگیرد.
اما با وجود وفاق دو طیف دولتی و خصوصی سر این موضوع، همچنان قیمت گذاری تکلیفی، اقتصاد برق را دچار اختلال کرده است.
چرا صنعت برق از این اقتصاد نامتوازن خلاصی ندارد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.