مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خبر داد: هم اکنون بیش از ۹۳ درصد جایگاه های عرضه سوخت راه اندازی شده است.

در ۸۵۰ جایگاه با سامانه هوشمند سوخت و کارت امکان عرضه سوخت امکان پذیر است.

در ۲ هزار و ۸۰۰ جایگاه سوخت هم امکان دریافت بنزین بصورت آف لاین و بدون کارت سوخت با نرخ دوم (۳ هزار تومان) میسر است.