توضیحات مشاور مالیاتی اتاق اصناف درباره معافیت ۱۷ گروه کالا از مالیات بر ارزش افزوده را در این ویدئو مشاهده کنید.