میرکاظمی گفت: با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱ منابع دولت در جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد شد.
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با وجود صرف هزاران میلیارد در توسعه زیرساخت ها، شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند. با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱ منابع دولت در جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد شد.