به گزارش از ساینس آلرت، در سال ۲۰۱۸ تیمی از ریاضی‌دانان محاسبه کردند که سیاه‌چاله‌ها می‌توانند گذشته را پاک کرده و آینده را به سوالی بزرگ تبدیل کنند، درست مانند دکمه ریست که تاریخچه‌ یک محتوا پاک می‌کنند.
براساس قوانین فیزیک، تمام حجم ستارگان فرو پاشیده، فشرده شده و به نقطه بی‌نهایت کوچکی تبدیل شده می‌شود به آن تکینگی فناوری می‌گویند. در تکینگی فناوری، شتاب در نهایت باعث می‌شود که هوش مصنوعی از هوش بشر پیشی بگیرد و تغییرات شگرفی رخ دهد.
فیزیکدانان برای جلوگیری از سقوط ناگهانی جهان مبتنی بر قوانین و سیاه‌چاله‌ها از پدیده‌ای به‌ نام سانسور کیهانی استفاده می‌کنند. سانسور کیهانی به دو حدس قوی و ضعیف ریاضی در مورد ساختار تکینگی‌های برخاسته از عام مربوط می‌شود.
در سیاه‌چاله‌ها موانعی دیده می‌شود که عمیق‌تر از افق رویداد است. افق رویداد مرزی است که فراتر از آن رویدادها قادر به اثرگذاری بر ناظر نیست که در این مرحله فیزیک عملا لغو شده و چیزی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. این موانع تکینگی‌های دردسرساز را به‌راحتی می‌پوشاند تا از بی‌قانونی در یک موضوع جلوگیری کند. در همین حال نسخه قوی‌تری از سانسور کیهانی بیان می‌کند که چیزی به‌ نام قانون گریزی در فیزیک وجود ندارد، بنابراین باید موانع را ناپدید کرد تا فیزیک ادامه پیدا کند.
پیتر هینز و تیم تحقیقاتی وی از دانشگاه کالیفرنیا ذرات بنیادی را مطالعه می‌کنند. ذرات بنیادی در کیهان تأثیر به‌سزایی در آفرینش ماده و ضد ماده دارند. اجسام غیرچرخشی «متریک رایسنر نوردشتروم» نام دارد که یک پاسخ ایستا برای معادلات میدان اینشتین است و با میدان گرانشی یک جسم چرخنده متناظر است. این نوع از سیاه‌چاله‌ها موانعی به نام افق کوشی دارند. افق کوشی نقطه‌ای است که جبرگرایی فرو می‌پاشد، محلی که گذشته، دیگر آینده را تعیین نمی‌کند.
فراتر از افق کوشی هیچ علت و معلولی در منظره پیچ‌خورده وجود ندارد اما زمان و مکان به‌آرامی به یک لحظه بی‌پایان آغشته می‎‌شود. مدافعان مدل‌های سانسور قوی کیهان بحث می‌کنند که این افق‌ها حتی با کوچک‌ترین انحراف در کشش گرانشی ستاره‌های فروپاشیده محو شده‌ که باید افق کوشی را به نفع مدل‌های قوی سانسور کیهانی رد کرد.