محققان دانشگاه بازل در سوئیس با همکاری مرکز دانشکده دندانپزشکی بازل در یک مطالعه جدید لایه جدیدی از ماهیچه ماستر را که یکی از ماهیچه های اصلی مورد استفاده انسان برای جویدن است، کشف کردند.

عضله ماستر هنگام غذا خوردن، آدامس جویدن یا فشردن فک ها روی یکدیگر، به راحتی دیده شده و از قسمت پایین جمجمه شروع و تا فک پایین امتداد دارد.
به طور معمول دانشجویان رشته های پزشکی و دندان پزشکی در دروس کتاب های آناتومی خود، عضله ماستر را دارای دو لایه شامل یک بخش سطحی و یک بخش عمیق مشاهده می کنند.

به نظر می رسد این تعریف که برای سال ها مورد استفاده جوامع علمی پزشکی قرار داشت درست نبوده و پزشکان باید در این رابطه تجدید نظر کنند زیرا اعضای این تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر زیلیویا مزی (Szilvia Mezey) از گروه زیست پزشکی دانشگاه بازل و پروفسور  ینس کریستوف تورپ (Jens Christoph Türp)  از دانشگاه دندانپزشکی بازل، لایه ای عمیق‌ تر و جدید در این ماهیچه کشف کرده اند که تاکنون شناخته نشده بود. به گزارش سیناپرس، این تیم پژوهشی پیشنهاد می‌کنند که لایه تازه یافت شده «Musculus masseter pars coronidea» یا بخش کرونوئید ماستر (coronoid masseter)  نامیده شود، زیرا لایه جدید به یک بخش مثلثی کوچک از پایین فک به نام فرآیند کرونوئید متصل است.
دکتر زیلیویا مزی طی بیانیه ای در این رابطه گفت: این بخش عمیق عضله ماستر به وضوح از دو لایه دیگر از نظر مسیر و عملکرد آن قابل تشخیص است.
محققان بر این باورند که به دلیل چینش فیبرهای عضلانی این لایه، از آن برای تثبیت فک پایین و کشیدن فک پایین به سمت عقب استفاده می شود. به گزارش خبرگزاری سینا،مطالعات دیگری از اوایل دهه ۲۰۰۰ وجود دارد که گزارش می‌دهد این ماهیچه دارای سه لایه است، اما محققان قبلی تنها قسمت سطحی عضله را به دو بخش تقسیم کرده و با تعریف قبلی در مورد بخش عمیق ‌تر موافقت کردند.
پرفسور تورپ در توضیح این تناقض در تعاریف آناتومی ماهیچه فوق گفت: با توجه به این توصیفات متناقض، ما می خواستیم ساختار عضله ماستر را دوباره به طور جامع بررسی کنیم. اگرچه عموماً فرض بر این است که تحقیقات تشریحی در ۱۰۰سال گذشته هیچ نقطه نامشخصی را باقی نگذاشته است، اما این یافته‌های ما تا حدودی شبیه جانورشناسانی است که گونه جدیدی از مهره ‌داران را کشف کرده ‌اند.
شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی  Annals of Anatomy منتشر شده است.