محققان طی پژوهشی دریافتند که قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش نور خورشید شور و اشتیاق عاشقانه را در انسان افزایش می دهد.
در این مطالعه، مردان و زنان تحت شرایط کنترل‌شده در معرض UVB (اشعه ماوراء بنفش نوع B) قرار گرفتند و یافته‌ها صریحاً نشان داد که نور خورشید میزان شور و اشتیاق عاشقانه را در هر دو جنس افزایش می دهد. زیرا نور خورشید بر سیستم غدد درون ریز که مسوول ترشح هورمون های جنسی در انسان است، تأثیر می گذارد.
در مدل های حیوانی این پژوهش، سطح هورمون های زنانه به طور قابل توجهی افزایش یافت، تخمدان های آنها بزرگ شد و فصل باروری آن‌ها طولانی شد. جذابیت بین زن و مرد افزایش یافت و هر دو تمایل بیشتری به برقراری رابطه جنسی داشتند.
در ۳۲ مورد پژوهش انسانی، در هر دو جنس عطش جنسی افزایش یافت و مردان نیز تمایل بیشتری برای شروع نشان دادند.
در پژوهشی مشابه از شرکت کنندگان در خواست کردند تا دو روز از نور خورشید دوری کنند، سپس حدود ۲۵ دقیقه آفتاب بگیرند. آزمایش خون این افراد نشان داد که قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث ترشح بیشتر هورمون هایی مانند تستسترون در قیاس با یک روز قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید می شود. در این پژوهش میزان تستسترون در مردان در ماه های تابستان نیز  بیشتر شد.
در آینده، این یافته ها می تواند منجر به درمان اختلالات هورمون جنسی و همچنین استفاده بیشتر از نور خورشید در درمان فرآیندهای روانی و رفتاری انسان ‌شود.