ویدئوی زیبایی از ماه گرفتگی اخیر

این ویدئوی خیال انگیز را بابک امین تفرشی در بوستون امریکا به ثبت رسانیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.