اظهارات منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور درباره رقم دقیق جذب دانشجوی پزشکی را در این ویدئو مشاهده کنید.