کشف جسد سوخته زن ۸۸ ساله و مرگ معمایی مرد مستاجر در یک خانه سناریوی یک پرونده جنایی را پیش روی کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار داد.
عصر روز گذشته ماموران پلیس تهران در جریان جنایت فجیعی در یک خانه در منطقه فرجام قرار گرفتند و تیمی از ماموران پلیس برای تحقیق به صحنه جرم اعزام شدند.
ماموران کلانتری با حضور در محل با جسد سوخته یک زن در پاگرد خانه روبرو شدند و در ادامه جسد یک مرد که در چند قدمی جسد سوخته زن ۸۸ ساله روی زمین افتاده بود کشف شد.
بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران برای تحقیق پای در صحنه جرم گذاشتند و پی بردند که زن ۸۸ ساله صاحبخانه و مرد ۶۱ ساله که بخاطر دودگرفتگی به کام مرگ فرو رفته بود مستاجر زن ۸۸ ساله است که با همسرش زندگی می کند.
بنا بر این گزارش، بازپرس ویژه قتل دستور انتقال جسد سوخته زن ۸۸ ساله و مرد ۶۱ ساله را به پزشکی قانونی صادر کرد و تحقیقات برای حل این معمایی جنایی در دستور کار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.