هشدار جدی دکتر طبرسی در برنامه تلویزیونی: الان، وقت واکسن‌نزدن نیست!