ابوالقاسمی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: واکسیناسیون کافی نیست، برای مبتلا نشدن باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم.