روزهای زندگی‌مان با حوادث مختلفی گره خورده است که شاید اطلاع از آن‌ها بتواند ما را در برابر آسیب‌های مشابه آگاه سازند. به همین سبب هر شب مهم‌ترین اخبار کاشی جامعه را در قالب بسته خبری به شما مخاطبان گرامی ارائه کنیم.

پدرم معتاد به مواد مخدر صنعتی بود به همین دلیل مدام مادرم را اذیت می کرد ، دیگر از رفتارها و پرخاشگری هایش به تنگ آمده بودم. این رفتارهای نامتعارف پدرم، به جایی رسید که برای حمایت از مادرم تصمیم به…. ادامه ماجرا در خبر زیر بخوانید.

*****

 سحرگاه چهارشنبه گذشته ۴محکوم به قصاص به سالن اجرای حکم زندان رجایی‌شهر منتقل شدند تا به دار مجازات آویخته شوند، اما در اتفاقی…. جزئیات این خبر در ادامه آمده است. 

*****

یک‌ماه پس از اینکه حق طلاق را به همسرم دادم، او با مراجعه به دادگاه از من جدا شد. پس از آن هم حکم تخلیه گرفت و مرا از آپارتمانی که خودم خریده بودم، بیرون کرد. زندگی‌ام نابود شده بود و از همسرم کینه به دل گرفته بودم. برای آگاهی از این ماجرا خبر زیر را مطالعه کنید.