رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سفر یک روزه خود به خوزستان با حضور در نشست بررسی وضعیت شرکت هفت تپه و نیز نشست شورای اداری استان ، در جریان مشکلات و چالش های موجود در این استان قرار گرفت.
اظهارات مهم اژه ای

*دستگاه قضا و دولت حتما مدیران شرکت هفت‌تپه را در اداره بهتر این مجموعه کمک می‌کنند و اجازه نمی‌دهند در این مسیر تنها بمانند.
*اکنون آنطور که اعلام شد درباره اداره این شرکت توافق خوبی حاصل شده و مشکل خاصی وجود ندارد.
*هیئت مدیره و کارگران هفت‌تپه برای مدیریت بهتر این شرکت همه تلاش خود را به کار گیرند.