با کشف جسد مرد جوان در بیابان های سوهانک یک معمای جنایی برای کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی کلید زده شد.
ساعت ۱۵ امروز دوشنبه اول آذر ماه، کشف جسد مرد جوانی در بیابان های سوهانک به کلانتری ۱۶۴ قائم گزارش شد.
با اعلام این خبر تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی و محمد زارع، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی در محل حادثه حاضر و تحقیقات خود را آغاز کردند.
ازپرس ویژه قتل و کارآگاهان پلیس آگاهی همراه با تیم تشخیص هویت پزشکی قانونی با جسد خون آلود مرد ۲۴ ساله ای در بیابان های سوهانک مواجه شدند که بر اثر شلیک در دهان اش به قتل رسیده و مغزش متلاشی شده بود. همچنین بررسی های بیشتر مشخص کرد مقتول در مکان دیگری توسط قاتل یا عاملان قتل پس از ضرب و شتم با شلیک سلاح شکاری در دهانش قربانی این جنایت شده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد صبح روز گذشته خانواده مقتول با حضور در کلانتری ۱۶۴ قائم مفقودیت فرزندشان به ماموران پلیس گزارش کردند.
بدین ترتیب پدر مقتول از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: چند روز قبل پسرم از خانه خارج شد و دیگر برنگشت برای همین به کلانتری ۱۶۴ قائم مراجعه و مفقودیت پسرمان را گزارش کردیم. امروز متوجه شدم پسرم با سلاح شکاری به قتل رسیده است.
بنابراین گزارش، با دستور محمد زارع، بازپرس ویژه قتل شعبه اول دادسرای امورجنایی تهران جسد مقتول برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.