۹ تیر ماه سال ۸۹، مادری جوان بعد از به دنیا آوردن اولین فرزند خود؛ با چشم گریان و یک ساک نوزاد خالی به خانه اش برگشت. آن روز دنیا برای آن مادر تیره و تار بود.به وسایلی که برای فرزندش خریده بود و اتاقی که برایش چیده بود، نگاه می کرد و روزها و ثانیه ها را می شمرد تا خبری از نوزاد ربوده شده اش برسد اما تا همین امروز هم خبری از این نوزاد پیدا نشده است.
گفت و گو با مادر محمدسام را در این ویدئو مشاهده کنید.