برای سومین ماه پیاپی لروی سانه عنوان بهترین بازیکن ماه بایرن مونیخ را به دست آورد.
به نقل از کیکر، لروی سانه شروع خوبی در بایرن مونیخ نداشت و عملکرد او در فصل قبل انتقادی های زیادی را به دنبال داشت.
اما بعد از آمدن فلیک این بازیکن روزهای بسیار خوبی را در باواریایی‌ها تجربه کرده است.
سانه در فصل جاری بهترین بازیکن بایرن بوده است. او برای سومین بار متوالی از سوی هواداران بایرن به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد.