تصمیم کامرانی‌فر وجاهت قانونی داشت

عضو کمیته بدوی فدراسیون فوتبال گفت: ماده ای که صراحتا بگوید که دبیر کل می تواند انتخابات را لغو کند؛ نداریم اما اقدام حسن کامرانی فر با روح اساسنامه قابل توجیه و او مسوئل اول اجرای اساسنامه است.
حبیب الله حبیبی در گفت و گویی درباره کمیته بدوی، اظهار داشت: در طول این دو ماه گذشته صحبت های زیادی درباره کمیته شده است. برای دفاع از کیان نظام اسلامی و هجمه هایی که به کمیته و صحبت هایی به آغاز مجمع شده و موضع گیری ها و صیانت از فوتبال و بر مبنای بصیرت صحبت می کنم.
وی افزود: طبق اساسنامه کمیته بدوی باید هفت عضو داشته باشد و در این دوره ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل هستند و در دوره قبل ۵ نفر عضو اصلی بودند و من عضو اصلی نبودم. در این دور با توجه به ایراد گرفته شده به ارتباط استخدامی اعضا لذا شرایط بر وفق قانون انجام شد و من و یک نفر دیگر عضو اصلی شدیم و سیاست اجرایی بر این مبنا قرار گرفت تا در این دوره ۵ عضو تصمیم گیر انتخابات و مجمع باشند.
عضو کمیته بدوی فدراسیون فوتبال عنوان کرد: تصمیم گیر کمیته نیست و من هرگز از کسی اسم نمی برم. ۵ نفر عضو این کمیته هستند. بنده عضو اصلی کمیته هستم. در تمام کشورها این کمیته هست و این کمیته زایده قوانین فیفا است و فدراسیون فوتبال ایران آن را ایجاد نکرده است. برای بررسی صلاحیت نامزدها برای حفظ اعتبار فوتبال ما باید مقررات را خیلی جامع به کار می گرفتیم. در جلسه ای سه نامزد فدراسیون را دعوت کردیم. برخی مدعی بودند فوتبال ایران را متحول می کنند اما در ثبت نام هم توفیقی نداشتند. ما شرایط و شروطی داریم. ۴ سال سابقه مدیریت، نداشتن سوء پیشینه و اینها شرایط انتخابات بود و همه دوستان مشکل در شروط ثبت نام داشتند.
وی اضافه کرد: در تایید صلاحیت ها شرایط کاملا در اساسنامه تعریف شده و باید هر فردی که رییس می شود، شرایط خاصی داشته باشد و در بحث سوابق بحث می کنیم. متاسفانه برخی از دوستان خارج از موعد بحث هایی کردند و اوضاع را به گونه ای پیش بردند که مردم ما فکر می کردند مقصر کمیته بدوی است.
وی ادامه داد: در خصوص کمیته بدوی در راستای تایید صلاحیت افراد اتفاق نظری نبوده است. اصل را بر این نگذارید اگر کسی تایید شد هر ۵ نفر اعضای بدوی آن فرد را تایید کردند. در خصوص یکی از نامزدها مخالف بودم و سه جلسه بحث کردم و پیروزی خوبی داشتیم اما در بحث رای گیری تناسب آرا نبود. طبیعی است رای برای کمیته محسوب می شود. کمیته بدوی را مجمع فدراسیون فوتبال انتخاب می کند. تفاوت زیادی با مجمع و فدراسیون وجود دارد. تاج به اتفاق آرا رای نیاورد یعنی سه به دو شده است.
حبیبی گفت: در بحث سوابق وی بحث علمی زیادی شد. اعتقاد شخصی بنده در بحث سوابق وی این بود که وی سه دوره رئیس بوده و نمی توانست نامزد انتخابات شود. حتی استعلام از فیفا هم باید رای گذاری شود.
وی یادآور شد: زمانی که فیفا اعلام کند که کمیته اسامی کاندیدها را به ما بگوید، ما شکلی به فیفا اعلام کردیم. یعنی اسامی نهایی فرض نمی شود. بعد از آن طبیعی است که باید روند بررسی صلاحیت را به حال خود رها نمی کنیم و تا یک روز قبل از انتخابات می توانیم نامزدها را عوض کنیم. در این روند بحثی در اساسنامه داریم نباید اجازه دهیم تاثیرات غیرموجه به طرف کمیته باشد و شرایط ایجاد شود که مردم حس کنند که دست هایی از بیرون می خواهند تغییراتی انجام دهند.
حبیبی افزود: با صراحت تمام می گویم که هیج دخالت و دستور و فشاری که حتما یکی رد یا تایید شود، نبوده است. ماده یک اساسنامه حاکمیت قوانین ایران را به تصویر می کشد. در چارچوب قوانین کمیته موظف است وظایفی را انجام دهد. اینکه سازمانی فشار بیاورد که این نامزد را رد کنیم یا تایید کنیم، درست نیست.
وی اضافه کرد: ما استعلام های لازم را گرفتیم و رای گیری کردیم و آن فردی که در برابر این استعلام می ایستد، نباید به حساب شخصیت تمام اعضای کمیته  بگذارید و رای ۵ نفره نبوده است و سه نفر آن کاندید را تایید کرده است. در پرونده های قضایی فیفا می گوید اگر فردی محکومیت قطعی داشته باشد باید بلا استثنا  رد شود. فیفا اشاره می کند اگر پرونده جاری در خصوص فردی باشد فیفا اختیارات خود را به کمیته تفویض می کند.
وی اذعان داشت: شاید در تصمیم گیری در کمیته بدوی ضعفی باشد و در قوانین ما که اگر چنین تصمیاتی گرفته شده باید بگوییم چرا یک نهاد نظارتی دیگر هم در این زمینه نیست.
عضو کمیته بدوی فدراسیون فوتبال در باره اینکه آیا دو نفر از لحاظ قانونی در کمیته بدوی مشکل دارند؟ گفت: تمام این مسائل حل شده است. مسائلی مهم تر از این قضایا وجود دارد. در بحث کدهای اخلاقی ما حق استعلام در بحث افراد داریم. ما انطباق شرایط کاندیداها با مسئولیت مورد نظر را داریم. منتهی تاییدیه کمیته به رای گیری برمی گردد. من به هیج وجه به اینکه عضویت در کمیته چقدر ارزش دارد، کاری ندارم برای این ناراحتم که بحث محرمانه ای با یکی دو نفر از اعضای کمیته داشتم و درست بعد از ۱۰ دقیقه دو کاندید به من گفتند چرا این حرف را می زنید.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت ارتباط کاندیدای خاص با فضای فدراسیون را بررسی کنیم. مردم ما بدانند مشکل فوتبال از هیچ ارگان دولتی نیست و این شرایط به ارتباط خارج از تشکیلات برمی گردد. این روابط ناهمگون و چندش آور را برای آینده فوتبال خطرناک می بینم. باید به دنبال قطع این روابط باشیم. تذکر هم دادم.
وی گفت: دولت و تمام ارگان ها و مجلس رهنمودهای لازم را داشتند و تردید در رهنمودها ندارم و منتهی در این کمیته این تصمیم گرفتیم و ارتباط دیگری این قضیه را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه کامرانی فر طبق مقررات حق ترک مجمع را ندارد؛ گفت: اگر هم مجمع را ترک کند هم مشکلی در انتخابات مجمع پیش نمی آمد. کامرانی فر چند مورد را در برای لغو مجمع ذکر کرد که موضوعات مهمی هستند. یکی در بحث ماده یک اساسنامه است که از نظر دبیر کل مقررات ایران نقض شده است. دوم اینکه دستورالعمل و مقررات فیفا و ای اف سی نقض شده است. ارکان فدراسیون مکاتبات خود را زیر نظر فیفا رعایت نکردند. در بحث تعارض منافع و در نهایت توج به استعالامات قضایی در کمیته نشده است.
وی ادامه داد: ماده ای که صراحتا بگوید که دبیر کل می تواند انتخابات را لغو کند؛ نداریم اما با روح اساسنامه اقدام وی قابل توجیه است و او مسئل اول اجرای اساسنامه است. به اقدام وی می توان وجاهت قانونی داد. کامرانی فر ارتباط صمیمی با من داشت اما در تصمیمات خود هرگز نمی امد با من مشورت کند و من را مقابل خودش می دید. مطمینم وی با افراد بزرگ تری مشورت کرده است. با توحه به اختیارات وی در اساسنامه اقدام وی قابل توجیه است.
عضو کمیته بدوی گفت: همچنین هیچ صراحت قانونی نداریم که هیات رئیسه بتواند مجمع را لغو یا برگزار کند. اما حد نصاب در هیات رئیسه باید ۱۱ نفر باشد تا موضوعی با اکثریت قاطع رای بیارود و تصویب شود. هیات رئیسه نباید زیر ۹ نفر باشد. زیرا نمی تواند در حوزه فوتبال تصمیم بگیرد. هیات رئیسه اعتبار نداشته است اما تصویب کرد. وی با من مشورت نکرد و با این کار او موافق نبودم. ما در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم و خطای استراتژیک بود.
وی تاکید کرد: با این سه کاندیدا بیش از ۵۰ بار حرف زدم و به هیچکدام نگفتم که در راستای تایید ما حرکت کنند. نقشی که دلال فوتبال در تایید صلاحیت فردی دارد مربی ندارد. در بحث مجمع هم چنین چیزی مشهود بود. ارتباط آن دلال کار خود را کرد و تاثیرش را در مجمع گذاشت. در چارچوب قوانین فیفا این رکن های فدراسیون تصمیمیات را می گیرند و آنجا که فردی باشد فرد جوابگوست و جمعی باشد رای گیری می شود.
حبیبی گفت: بحث علی البدل بودن من زمانی مطرح شد که علیه یک کاندید موضع گرفتم. روی هر سه کاندیدا موضع داشتم. فردی که از فدراسیون زنگ زده الان زنگ بزند به فلاحتی و تمام صورت جلسات کمیته را ببیند که امضای من هست یا خیر.اگر علی البدل هستم چرا تا دقیقه آخر دنبال امضای من بودید. اگر علی البدل هستم چرا ۲۷ بار باید تلفنم زنگ بخورد که باید یک کاندید را تایید کنم. از فوتبالیست ها خواهش می کنم برای دوره های بعد کاندید شوند. من به تمام ارگان ها توصیه می کنم فضای فوتبال کشور را در رصد پایدار قرار دهند. این مشکلات در فوتبال ناشی از رصد مقطعی است. از دولت ایران خواهش می کنم در چارچوب قوانین در مقاطع حساس خیلی دقیق و عمیق روی این قضایا ورود کنند تا دیگر شاهد این مشکلات نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *