گلر اسبق تیم‌ملی در تیم ملی شاگرد مایلی‌کهن بود.
احمدرضا عابدزاده یکی از چهره های ماندگار فوتبال ایران است. او دوران درخشانی به ویژه در تیم ملی داشت و به خاطر بازی های خوبش با محبوبیت زیادی روبرو شد. این تصویر مربوط به سال ۱۹۹۶ و قبل از اعزام تیم ملی به رقابت های جام ملت هاست. لباس های عابدزاده هم در نوع خود جالب است.